Со користење на нашата страница ги прифаќаш СИТЕ колачиња да се превземаат од страна на твојот пребарувач и уред.

Menu

 
Reels Image

Општи одредби и услови

Општи одредби и услови
 
 

Општите деловни услови се однесуваат на деловно-правниот однос помеѓу купувачот и компанијата СЛИКОМАНИА ДООЕЛ, бул. Партизански Одреди 76/4, 1000 Скопје, ЕМБС: 7044615, ЕДБ: 4027015522836.

Законски застапник на компанијата е лице на позиција директор на компанијата, Горан Димитријевиќ [info@slikarskipribor.mk | 070 910 939 ].

Може да ја контактирате компанијата преку е -пошта на info@slikarskipribor.mk, или по телефон со јавување на 070 910 939, во работни денови од 8:30 до 15:30 часот.

Компанијата е регистрирана во Централен регистар, филијала Струмица, ЕМБС 7044615 на ден 03.06.2015.

Надзорен орган: Управа за Јавни приходи на Република Северна Македонија, бул. Кузман Jосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје, одговорна за административниот округ на град Скопје.

Нарачка

1. Купувачот ја нарачува стоката на продавачот преку системот за тргување на www.slikarskipribor.mk писмено преку е-продавница или преку е-пошта или телефон. Нарачката направена на овој начин се смета за обврзувачка и прифатен е договорот за продажба на далечина.

2. За секоја нарачка, купувачот мора да го наведе името и презимето, поштенскиот код, адресата, телефонскиот број, е-пошта (правното лице и претприемачот исто така мора да ги напишат своите МБ и ПИБ, како и адресата за наплата), името на производите и бројот на парчиња, начин на транспорт и начин на плаќање. Нарачка направена преку е-продавница автоматски ги исполнува овие услови.

3. Собраните лични податоци ќе се користат, во согласност со Законот за заштита на личните податоци, само во контекст на деловниот однос помеѓу продавачот и потрошувачот и нема да бидат дадени на трета страна (со исклучок на лицето што го организира превоз на стока и сл.).

4. По креирањето на нарачката, оваа нарачка ќе биде регистрирана во системот на продавачот, а во исто време ќе се воспостави деловен однос помеѓу продавачот и потрошувачот. Во рок од 24 часа (работни денови) продавачот ќе го контактира купувачот по е-пошта и ќе ја потврди регистрацијата на нарачката. Од овој датум, нарачката е обврзувачка за клиентот.

5. Потрошувачот има право да ја откаже нарачката бесплатно, во рок од 24 часа од приемот на е-пошта за приемот на нарачката од продавачот. Нарачката може да се откаже само во писмена форма, исклучиво преку е-пошта. Продавачот исто така ќе го извести купувачот за потврдата за откажување само во писмена форма. Потребна е писмена форма како доказ за продавачот и прекин на обработката на нарачката.

Рок за достава

1. Времето за достава е различно за различни видови производи. Стандардното време за испорака е, по правило, 3 до 5 работни дена од приемот на уплатата на сметката на продавачот (авансно плаќање) или од денот на регистрација на нарачката во начинот на плаќање при превземање..

2. Во исклучителни случаи, кога одредени видови производи не се на залиха и не се достапни од производителите и добавувачите, времето на испорака може да биде подолго. Времето на достава може да се продолжи дури и во случај на непредвидени ситуации, како што се губење или оштетување на пратката од страна на доставувачот, лоши временски услови, скриени дефекти откриени само за време на пакувањето на пратката, итн.

3. Времето за достава е обично 5 до 8 работни дена во зависност од избраниот начин на достава. Времето за доставата е поставено во реално време за секој производ. Кога нарачувате различни видови производи, времето за испорака на целосната нарачка ќе биде еднакво на најдолгото време за испорака на нарачаните производи.

Цена, услови за плаќање и поштарина

1. Цената на производот е одредена од ценовникот на продавачот. Цените наведени во ценовникот може да се променат без претходна најава. Продавачот го задржува правото да ги промени цените во случај на промена на цената кај производителот, добавувачот итн. Валидната цена на производот секогаш ќе биде објавена при потврдување на нарачката.

2. Потрошувачот плаќа со готовина при достава или плаќа на сметката на продавачот. Купувачот ќе ја добие фактурата само по плаќањето.

3. Купувачот се обврзува да ја плати целосната вредност на нарачката во рок од 7 дена во согласност со условите за плаќање важечки на денот на регистрацијата на нарачката. Во спротивно, нарачката ќе биде откажана.

4. Начинот на достава го избира клиентот при креирање на нарачка во е-продавница или на некој друг начин на комуникација. Потрошувачот може да го избере начинот на транспорт, и тоа :
а) курирска служба (услуга за шпедиција)
б) лично превземање (на посебно барање на купувачот)

5. Износот на трошоците за достава секогаш ќе бидат јасно наведени при нарачка на производите и купувачот ќе биде известен при потврдување на нарачката. Во случај на индиректно нарачување, продавачот ќе му препорача поевтина опција за превоз на купувачот.

Можете да ги најдете тековните информации за цените за испорака и начините на плаќање >ТУКА<.

Превземање на производи

1. Купувачот се обврзува да ги подигне производите на адресата наведена во нарачката. Во случај на повторно испраќање на пратката поради неприфаќање, купувачот ги сноси трошоците за испорака.

2. Кога го презема производот, потрошувачот е должен да го провери физичкиот интегритет на пратката. Доколку пратката е видливо оштетена и уништена, потрошувачот е должен веднаш да го контактира продавачот без да ја преземе пратката и да напише извештај за штетата на пратката со курирот. Во такви случаи, секоја последователна рекламација со барања за количина и физичка штета на производот нема да биде прифатена.

3. Купувачот стекнува сопственост на производите само со плаќање на целата цена и други парични износи договорени во договорот за купување на далечина. До преносот на сопственоста од продавачот на купувачот кој го држи производот, купувачот ги има сите обврски и е должен безбедно да ги чува производите и услугите на сопствен трошок и да ги обележи за да може да се идентификуваат како на производ на продавачаот во сите околности.

4. Продавачот има право да бара исполнување на обврските, особено плаќање на цената за производите и услугите, без оглед на фактот дека сопственоста на производот и услугата сè уште не е предадена на купувачот.

5. Ризикот од оштетување на производот преминува кај клиентот во моментот на приемот од клиентот или неговиот полномошник.

Откажување од договорот

1. Купувачот има право, според Законот за заштита на потрошувачите, да се повлече од договорот без наведување причина во рок од 14 работни дена од денот на преземање на стоката или од склучување договор за обезбедување услуги, доколку продавачот навремено и правилно ја исполни обврската за информирање. Купувачот мора писмено да го извести продавачот за повлекување од договорот по е-пошта или писмо.

2. Откажувањето од договорот мора да се направи во писмена форма користејќи го формуларот за откажување, што може да се најде „ТУКА“.

3. По обработката на образецот за откажување, продавачот контактира со купувачот за условите за враќање на производите, како и условите за враќање на плаќањето на производите и поштарината што ги плаќа купувачот при купување на производите.

4. Купувачот не смее да се повлече од договор за продажба на далечина, особено во случај на договор чиј предмет е продажба на производ направен според посебните барања на клиентот или производ специјално дизајниран за еден клиент, или производ што не може да биде вратен поради неговите својства.

5. Продавачот го задржува правото да ја откаже нарачката (да се повлече од договорот) или дел од неа, ако:
а) производот не е произведен или престанал со производство, или имало непредвидена промена во достапноста на производот,
б) цената на производот кај добавувачот е променета,
в) цената на издадениот производ не е точна, т.е. доколку се откријат отстапувања поврзани со цената на производот при фактурирање.

Враќање на производите во рок од 30 дена

1. Купувачот има можност да ја врати купената стока без наведување причина во рок од 30 дена од денот на приемот на стоката. Враќањето на стоката мора да се направи во писмена форма користејќи го формуларот за обработка на вратената стока, што може да се најде тука > ТУКА <.

2. Производите мора да се испратат на адресата на продавачот (СЛИКОМАНИА ДООЕЛ, бул. Партизански Одреди 62/2-18, Скопје) во рок од 30 дена на трошок и одговорност на купувачот. Трошоците за испорака за замена на производот на адреса на продавачот се на товар на купувачот, вклучувајќи ги и трошоците за испраќање нови производи.

3. Производот не смее да биде оштетен, користен, мора да биде во оригиналната амбалажа и заедно со производот купувачот мора да ја достави целата документација поврзана со производот за кој станува збор (гарантен лист, доказ за купување итн.), која ја добил во тоа време на купување.

4. Производ не може да се врати со плаќање при превземање. Вака испратен производ нема да се прифати и ќе биде вратен на испраќачот.

5. Во согласност со горенаведените обврски на купувачот, продавачот ќе ја преземе робата во рок од 15 дена од датумот на раскинување на договорот. Цената платена за производ или аконтација која купувачот ја платил за производот ќе биде вратена на купувачот преку банкарски трансфер на банкарската сметка на купувачот.

6. Купувачот не може да ги врати производите, посебно во случај кога производот е произведен согласно одредени барања на купувачот или производ наменет само за еден купувач, или производ кој заради своите карактеристики не може да се врати.

Политика за рекламација

1. Генерално, освен ако не е поинаку наведено во правилата и условите гарантниот ток за извршување на потрошувачкиот договор е одреден на најмалку 24 месеци.

2. Рекламацијата е можна само за производ кој е купен и платен кај продавачот. Кога поднесува рекламација, купувачот е должен да го достави предметниот производ до продавачот чист, механички неоштетен, во оригиналното пакување, вклучувајќи прирачници, гарантна картичка, фактура или друг доказ за плаќање на производот. Рекламациите мора да се поднесат во писмена форма преку формуларот за обработка на вратени производи, што ќе го најдете >ТУКА<. Кога поднесува рекламација, потрошувачот мора да ги следи упатствата на продавачот.

3. Со цел да се забрза процесот на рекламација, купувачот може да испрати фотографија од оштетената стока на е-маилот на продавачот help@slikarskipribor.mk. Фотографијата треба да се направи така што наводниот дефект е што е можно повидлив.

4. Гаранцијата не важи ако дефектот е предизвикан од механички оштетувања на производот, употреба на производот во несоодветни услови, непрофесионална поправка или замена на дел од производот, непочитување на соодветните стандарди од страна на клиентот или лицето кое го поправило или заменило делови од производот, или ако странско лице кое не е овластено лице. Дефектите предизвикани од природни катастрофи, лоши услови за складирање и неправилно ракување, исто така, се исклучени од гаранцијата.

5. Ако клиентот добил производ што не го нарачал, основа за рекламација ќе биде фотографија од целиот испорачан производ и неговиот код, што е наведено на пакувањето на производот. Фотографијата треба да се испрати на help@slikarskipribor.mk

6. Доколку клиентот презел производ кој е видливо оштетен, т.е. кутијата во која е испорачан производот е исто така оштетена, жалбите нема да бидат прифатени.

7. Потрошувачот има право да се обрати до продавачот за надомест ако не е задоволен од начинот на кој продавачот постапил по рекламацијата или ако смета дека продавачот ги прекршил неговите права. Ако продавачот одговори негативно на барањето на потрошувачот или воопшто не одговори во рок од 30 дена од денот на испраќање на жалбата, потрошувачот има право да поднесе барање за алтернативно решавање спорови (АРС). Покрај АРС, потрошувачот има право да поднесе барање до надлежниот генерален или арбитражен суд.

8. Орган за алтернативно решавање спорови е Пазарната инспекција на Република Северна Македонија , која исто така можете да ја контактирате >ТУКА<.

Поклон Ваучер

1. Ваучерот за подарок во износ наведен на предната страна на ваучерот може да се користи само при купување производи во онлајн продавницата www.slikarskipribor.mk.

2. По купувањето, ваучерот за подарок ќе биде испратен на адресата обезбедена од клиентот.

3. Ваучерот за подарок не може да се користи повеќе од еднаш.

4. Ваучерот за подарок важи една година од денот на купувањето. Можно е писмено да побарате продолжување на ваучерот еден месец пред истекот на рокот (можноста за продолжување е максимум 1 месец).

5. Ваучерот за подарок е пренослив по вид на сопственост. Неговата употреба не е поврзана со лицето кое го купило ваучерот за подарок.

6. Ваучерот за подарок не може да се искористи за плаќање во готово за одредениот износ на ваучерот.

7. Доколку вкупната вредност на нарачката е помала од вредноста на ваучерот, разликата што би настанала нема да се надомести.

8. Доколку постои разлика така што вредноста на ваучерот е помала од вредноста на купениот производ, потребно е да ја платите оваа разлика, или со авансно плаќање на сметката, или разликата ќе се плати при испорака во готово.

9. По добивањето на ваучерот за подарок, клиентот презема одговорност за неговата состојба и употреба. Ваучерот за подарок може да се врати во рок од 7 дена од денот на приемот од страна на клиентот.

Користење на попусти во промоции

1. Не е можно да се комбинираат и повторно да се користат купони за попусти, промоции и права на подарок за нарачки од ист клиент за времетраење на една промоција.

Заштита на лични податоци

1. Продавачот е должен да му обезбеди на купувачот информации, согласно Законот за заштита на личните податоци, во врска со обработката на личните податоци и слободното движење на тие податоци (Општа регулатива за заштита на податоци - ГДПР) заради исполнување на договорот за продажба. За целите на преговарање за овој договор и за исполнување на јавните законски обврски на продавачот, продавачот ќе постапи во согласност со посебен документ „Политика за приватност“.

2. Продавачот обработува лични податоци за лица во согласност со Законот за заштита на личните податоци, изменет и дополнет.

Регистрација на корисници на веб страницата

1. Секој посетител има можност да се регистрира како познат корисник, со кликнување на копчето "Регистрирај се", по што сајтотќе го одведе на страната каде што се пишуваат личните податоци и евентуалните податоци на фирмата. Освен физички лица кои самоиницијативно можат да се регистрираат, сите посетители кои сакаат да остварат договор за големопродажба се упатени од корисничкиот сервис да се регистрираат на веб страната за да се осигура конзистентност на податоците на правното лице и можност за контрола на истите.

2. За секоја регистрација на новиот корисник мора да наведе податоци за контакт како што се, име и презиме, број на телефон, е-маил, како и податоци за достава како што се адреса, поштенски број и град. Во случај на регистрација на корисникот како правно лице потребно е да се наведе името на фирмата, адресата на фирмата, поштенски број и град, како и ЕМБС и ЕДБ на фирмата. Секој нов корисник може да напише коментар по желба доколку смета дека е потребно. Пред самото завршување на регистрацијата, новиот корисник мора да се согласи со Политиката на приватност која може да се прочита со клин на линкуваниот текст.

3. Собраните лични податоци ќе се користат, во согласност со Законот за заштита на лични податоци, само во контекст на деловен однос помеѓу продавачот и потрошувачот и нема да биде доставен на трета страна. Во случај на регистрирање на податоците, тие во ниеден случај не се проследуваат на било која трета страна, од било која причина, туку сите служат исклучиво за

Испраќање деловни понуди и складирање колачиња

1. Купувачот се согласува да испрати информации во врска со стоката, услугите или бизнисот на продавачот преку е-пошта на купувачот и понатаму се согласува да испрати комерцијални известувања од продавачот до е-пошта на купувачот. Продавачот ја исполнува својата обврска да го извести купувачот во согласност со одредбите на ГДПР кои се однесуваат на обработка на личните податоци на купувачот заради испраќање комерцијални известувања преку посебен документ.

2. Клиентот се согласува да постави таканаречени колачиња на неговиот компјутер. Во случај кога е можно да се направи купување во онлајн продавница, без поставување на т.н колачиња (cookies)на компјутерот на клиентот, клиентот може да ја отповика согласноста во секое време.

Завршни одредби

1. Во зависност од природата на нарачаните производи, продавачот има право да го покани купувачот за лична инспекција и лична колекција на производот (се однесува главно на производот со повеќе финансиски барања, или повеќе бара во однос на обемот или тежината). Во овие случаи, купувачот ќе биде контактиран и понатаму ќе се договори со него. Ако купувачот веќе ја платил куповната цена, оваа сума ќе му биде вратена, освен ако не е поинаку договорено.

2. Продавачот го задржува правото да ги промени цените. Кога цената се менува, продавачот контактира со купувачот. Купувачот има право да ја откаже нарачката по такви прилагодени цени.

3. Купувачот мора да се согласи дека пред да ја заврши или регистрира нарачката, ги прочитал овие општи услови и процедурата за рекламација и се согласува со нив.

4. И покрај која било друга одредба од договорот, продавачот нема да биде одговорен за загубениот профит на купувачот, пропуштените можности или какви било други индиректни или последователни загуби поради небрежност, прекршување на договорот или на друг начин.

Инструкции како да нацртате фигура

25.06.2023

Цртањето на човечката фигура е нешто што навистина може да ги мачи дури и професионалните сликари. Сепак,...

Вашиот водич за техниката Pouring art

19.06.2023

Има нешто магично во истурањето боја. Тоа е како да правите некаква алхемиска напивка, па не е чудно...

Направете сами - украсни свеќи со растенија

18.06.2023

Свеќите се едноставна и непретенциозна декорација која може да го направи секој ентериер пријатен. Сепак,...

Цртеж со молив - совети за почетници и напредни

16.06.2023

Цртежот е еден од најосновните начини за вежбање на вашата креативност. Без разлика дали користите молив,...


Created by the system www.fast-webshop.com

NDE4Nj
Популарни производи
Во износ: 0
Сите во кошот
Почестете се со креативно изненадување
{IMAGE}
{NAME}
На залиха Број: {NUMBER} Цената: {PRICE} мкд
-
1
+
Додај во кошница
{SECOND_IMAGE}
{SECOND_NAME}
На залиха Број: {SECOND_NUMBER} Цената: {SECOND_PRICE} мкд
-
1
+
Додај во кошница